Skyting

Du behøver ikke og trene mer for å bli bedre!
Du må bare trene mer systematisk og bevisst 

I min aktive karrière var jeg veldig målbevisst og systematisk. Noe som er helt nødvendig for og bli god og stabil. 
Det som bekrefter at du er god er at du presterer gode resultater gjentatte ganger. Og presterer "på tid og sted".

For å få til dette må grunntreningen og finpussingen være en stor del av din bevissthet. Jeg har et vel prøvd treningsrapport-skjema som også inneholder treningsplanlegging. Analysedelen vil hjelpe deg til å avsløre de svakeste punktene. Og derfra lager du en trenings- plan ut fra ditt behov og kapasitet. Jeg anbefaler å abonnere på årsbasis med regelmessig tilbakemeldinger på din rapport. Den ligger på nettet og vi kan jobbe på den samtidig mens vi har en prat.
Dette skjemaet er spesialdesignet til pistolskyting, men kan enkelt tilpasses alle skyteformer. Dette kan vi gjøre i fellesskap. 

Jeg her også utarbeidet et ca 3,5 timer mentalt foredrag med øvelser og innføring i mentaltreningens enkelhet. Dette kurset passer bra for en kveld.
 
Faste eller enkeltstående Skype-timer vil kunne gi deg et mentalt løft. Jeg kan gi deg store mengder veiledning. Men selvfølgelig er det du selv som må gjøre jobben. Mestringsfølelsen din vil øke proporsjonalt med antall timer vi jobber sammen. 

En målbevisst ungdom som ennå ikke har lært alle feil, vil raskt komme på et høyt nivå. Har klubben din en slik ungdom vil jeg sammen med klubbtrener veldig effektivt skape et høyt nivå.

Vil du ha besøk på din egen skytebane en dag eller to går det bra. Jeg er mobil. Om du deler med en kamerat eller to, blir det billigere. 

Helgekurs gjennomføres for en gruppe, klubb eller kretser som går i sammen. 
Jeg lager ikke et spikret kursopplegg som følges fra a til å. Jeg tar en kort innledning og deretter er det elev-massens behov som styrer kursets innhold. Dette er noe jeg har gjort i mange år.  

Vil du finne ut om dette er noe som du ønsker å jobbe med, send en SMS og vi tar en uforpliktende prat. Helt gratis.
Derfra finner vi ut om du ønsker hjelp eller eventuelt hvor mye hjelp du har behov for.