Hjernehalvdelene.

Hjernen er delt i flere deler og funksjoner. Vi gjør det litt forenklet og snakker om de to store delene:  
Bevisstheten og underbevisstheten. 
Disse har du nok hørt om før. Den ene (venstre) tar seg av det logiske, tenking, planlegging, matematikk osv. Den høyre har all info om deg og styrer automatikken. 
Her ligger lagret alt du har lært om motoriske bevegelser osv. Opprinnelig er det en motorveg mellom disse slik at samarbeidet skal fungere optimalt. Men i dagens liv jobber vi veldig mye ensrettet med den bevisste delen. Og når vi jobber med underbevisstheten er vi bare der. Resultatet blir at motorveien gror igjen. Så ta tak i det før det bare er en kjerresti igjen.
 
Marit Reitan i Agape instituttet har gitt meg lov til å link til en 20 minutters video hun har laget. Denne videoen viser hvordan du kan komme tilbake til motorvei-standard. Denne viser også enkle øvelser som ikke krever tid. Men gjør øvelsene bevisst og konsentrert.
http://www.agapeinstituttet.no/krabbing