For dagliglivet

Tips for å hindre stress eller rydde opp i stress 
Dette gir deg en helt annen hverdag.
Gjør følgende øvelse en til to ganger daglig å 20 til 30 minutter. 
Har du ikke tid, så må du bare stå opp 30 min tidligere eller redusere på TV- osv. Bare skaff deg tid.
Så til øvelsen:
Sett deg i en god stol og sørg for at du ikke blir forstyrret.
Du kan gjerne sette på lav, rolig musikk.
Ha beina godt hvilende på gulvet og gjerne håndflatene vendt mest mulig opp. Du har chakra i hendene som trenger frie baner.
Lukk øynene, pust lange rolige og avslappende pust. Du kjenner at avslapping kommer. 
Sitt slik og la tankene flyte. La tankene komme i det tempoet som blir naturlig. Ikke styr tankene. La de komme i den rekkefølgen underbevisstheten ønsker. Det er den som styrer øvelsen. 
Opplever du at det er vill krig om hvilke tanker som skal komme først. Bare la dem krige. Den sterkeste tanker vinner og kommer først i køen. Observer og la alt bare skje. Viktig å la tankene komme. La være og bestille spesifikke tanker. Det er en annen øvelse. Men kanskje kommer de tankene du ønsker å bearbeide.