Bedrifter

Mental trening er også høyst relevant for bedrifter, basert naturlig nok til en bedrifts behov. 
Øvelser og kunnskap om hverandre er viktig. La din bedrift få ny lærdom som vil øke veksten og trivselen.
Et 3,5 til 4 timers foredrag/opplæring tilpasses din bedrift og behov. 
Foredraget vil også gi de ansatte øvelser som gir mer energi. Man vil også kunne få en forståelse for hvordan mental trening virker i hverdagen. 
Dette er mentale systemer som har gitt meg mye og vært avgjørende i min karriere som skytter. 
Det kan også være aktuelt for en leder som føler behov for større innsikt overfor temaet.
Har bedriften en utfordring av enhver kategori, enten på det tekniske plan eller medmenneskelige planet: Ta sjansen og prøv meg.